O nás

Naše poslání a vize

Naše poslání

Formátování, úprava a oprava všech typů písemných prací k maximální spokojenosti našich klientů.

Naše vize

Naše hodnoty

Profesionalita

Při své práci využíváme veškeré odborné zkušenosti a schopnosti, hledáme vstřícná řešení Vašich problémů tak, abychom zajistili Vaši maximální spokojenost.

Rychlost
Kvalita

Náš cíl

Náš cíl je maximální spokojenost klientů, kteří si u nás objednají formátování, úpravu a opravu své bakalářské, diplomové, disertační, absolventské či jiné písemné práce.

Naše motto

Formátování a korektury pro nás neznamenají pouze práci, jsou nám koníčkem! :-)

Naše zkušenosti

Formátování 10 let
Jazyková a stylistická korektura 10 let
Korektura citací v textu práce dle norem ČSN ISO 690, APA 10 let
Korektura bibliografických citací dle norem ČSN ISO 690, APA 10 let
Zpracování prezentace k obhajobě 9 let
Překlady do anglického jazyka  9 let

Náš tým

Ing. Lenka Kempová, Ph.D.

formátování

korektura citací v textu práce dle norem ČSN ISO 690, APA

korektura bibliografických citací dle norem ČSN ISO 690, APA

zpracování prezentace k obhajobě

Mgr. Stela Ondrušíková jazyková a stylistická korektura
Ing. Petr Horák

formátování

korektura citací v textu práce dle norem ČSN ISO 690, APA

korektura bibliografických citací dle norem ČSN ISO 690, APA

Mgr. Radek Sládek překlad abstraktu/anotace/resumé a klíčových slov