Nejčastější dotazy

Co vše formátování zahrnuje?

Ve všech rychlostech zhotovení (Standard, Smart, Express i "Hoří") je pro nás samozřejmostí:

 • upravit všechny titulní stránky práce (titulní list, čestné prohlášení, poděkování apod.),
 • vygenerovat obsah, tedy osnovu práce,
 • nastavit víceúrovňové číslování nadpisů,
 • svázat nadpisy s příslušným textem,
 • očíslovat stránky až od určité strany,
 • odsadit první řádek v odstavci,
 • nastavit správné mezery před a za odstavcem, nadpisem,
 • nastavit vzhled stránky (okraje, záhlaví a zápatí),
 • nastavit správné řádkování a velikost písma,
 • sjednotit nastavení písma, odstavců, řádkování i odrážek,
 • upravit obrázky, tabulky a grafy včetně jejich popisků,
 • odstranění výskytu předložek a spojek na koncích řádků, 
 • odstranění osamocených řádků z konců stránek,
 • upravit poznámky pod čarou,
 • upravit přílohy,
 • vygenerovat seznam obrázků, tabulek a grafů,
 • vygenerovat seznam příloh,
 • zformátovanou práci zaslat také ve formátu PDF,
 • včetně mnoha dalších úprav dle pokynů či směrnic či požadavků na formátování.
Co je to normostrana?
Kolik zaplatím za formátování a korektury jedné strany?
Jak zjistím počet normostran?
Jak to celé probíhá?
Jak přesně vypočítám termín, kdy bude práce zhotovena, pokud využiji více vašich služeb?
Co vše formátujete?
Jaké služby nabízíte?