Formátování a korektury závěrečných prací

Potřebujete pomoci s konečnou úpravou své bakalářské, diplomové, rigorózní, disertační, absolventské či jiné závěrečné práce? Máte dokončený text, ale ještě Vám chybí formátování, korektury a celková závěrečná kontrola? Potřebujete pomoci s gramatikou a stylistikou textu Vaší práce? Nebo potřebujete opravit citace v textu či bibliografické citace v seznamu literatury dle normy? Nestíháte překlad abstraktu či anotace? Tak jste na správném místě :)

Obraťte se na nás! Nemusíte ztrácet čas se studiem posledních úprav a formalit, nemusíte perfektně ovládat práci s textovými editory – vše uděláme za Vás. Profesionálně texty formátujeme již řadu let. Díky široké nabídce našich dalších služeb můžeme Vaši závěrečnou práci naformátovat, zkontrolovat, upravit a opravit komplexně. 

„Pomáháme Vám se závěrečnou komplexní úpravou a korekturou Vaší závěrečné práce tak, abyste měli jistotu, že Vaše práce bude splňovat veškeré požadavky nejen po stránce formální, ale také po stránce gramatické a stylistické. Ušetříte tak Váš čas, starosti a Vaše nervy. Odevzdání Vaší práce již nebude stresující, ale okamžikem, na který se budete těšit.“

Formátování
diplomových a bakalářských prací.

Nabízíme formátování, korekturu a úpravu Vaší bakalářské, diplomové, disertační, absolventské či jiné písemné práce. Můžete využít i našich dalších nabízených služeb, jako je jazyková a stylistická korektura, korektura citací v textu práce a korektura bibliografických citací dle citačních norem ČSN 690 nebo dle APA, překlad abstraktu/anotace/klíčových slov, zpracování prezentace k obhajobě, metodická podpora a konzultace apod.

Varianty rychlostí formátování

Nabízíme čtyři varianty rychlosti formátování textů. Stačí si vybrat podle toho, kolik máte času do odevzdání své závěrečné práce.

"Hoří"
zhotoveno do
0
40 Kč
strana
Express
zhotoveno do
0
35 Kč
strana
Smart
zhotoveno do
0
30 Kč
strana
Standard
zhotoveno do
0
25 Kč
strana

Proč formátovat?

První pohled na Vaši práci je spojen právě s pojmem formátování. To, jak práce vypadá, často vypovídá o jejím autorovi. Je to právě formátování, na čem spočine první pohled každého čtenáře, tedy i toho, kdo Vaši práci hodnotí.

Profesionální formátování je důležitou a neoddělitelnou součástí každé bakalářské, diplomové, absolventské, disertační či jiné závěrečné práce.

Závěrečná práce je Vaší vizitkou. Z tohoto důvodu určitě formátování své práce nepodceňujte.

Zaujměte tedy svou prací na první pohled! 

Pokud potřebujete profesionálně, rychle a kvalitně naformátovat, upravit a opravit svou závěrečnou práci nebo využít našich dalších nabízených služeb, neváhejte nás kontaktovat. Jsme tady pro Vás.

Co formátujeme?

Zaměřujeme se na formátování a korekturu všech typů závěrečných prací jako je:

- formátování maturitní práce,

- formátování bakalářské práce,

- formátování diplomové práce,

- formátování disertační práce,

- formátování rigorózní práce,

- formátování habilitační práce,

- formátování absolventské práce,

- formátování MBA práce,

- formátování ostatních typů závěrečných prací (např. BBA, DBA a LLM).

Můžete se na nás obrátit i v průběhu studia a svěřit nám k formátování a korektuře své semestrální, seminární, postupové a ročníkové práce, případové studie, referáty a eseje.

Proč právě my?

Provádíme komplexní úpravy všech typů závěrečných prací.

Prioritou je pro nás bezchybná formální úprava a korektura Vaší práce  máme rádi dokonalou formální úpravu.

S naším zodpovědným, rychlým a kvalitním přístupem budete spokojeni.

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost.

Individuální a profesionální přístup je základním prvkem naší spolupráce s Vámi.

Máme dlouholeté zkušenosti s formátováním a korekturami  v oboru pracujeme už více než 13 let.

Nabízíme čtyři různé rychlosti formátování a korektur, včetně expresního termínu se zpracováním do 24 hodin nebo i dříve dle domluvy.

Naše další služby

Formátování textu je pouze jednou z mnoha důležitých úprav každé závěrečné práce. Náš tým Vám nabízí komplexní služby, díky kterým budete moci odevzdat absolutně bezchybnou práci. Tyto služby lze objednat i samostatně bez předchozího formátování.

Jazyková, stylistická a typografická korektura

Jazyková, stylistická a typografická korektura

Pozornost zaměřujeme na kontrolu a opravu gramatiky (překlepy, pravopisné hrubky, chybně užité koncovky apod.). Dohlížíme také na správné tvary vlastních a cizích jmen a adres, zkratek, číselných údajů, na špatnou automatickou opravu textu ...

Křížová kontrola citací v textu práce se seznamem bibliografických citací

Křížová kontrola citací v textu práce se seznamem bibliografických citací

Pozornost zaměřujeme na tzv. křížovou kontrolu, tj. zda jsou všechny uváděné odkazy na citace (resp. citované zdroje) použité v textu práce uvedeny i v seznamu bibliografických citací.

Zpracování proslovu k prezentaci

Zpracování proslovu k prezentaci

Součástí obhajoby bakalářské, diplomové či jiné písemné práce je povětšinou i „proslov“ k připravené prezentaci. Pokud Vám jeho tvorba a stylizace činí potíže, rádi Vám jej vytvoříme.

Korektura citací v textu práce

Korektura citací v textu práce

Pozornost zaměřujeme na kontrolu a opravu správného tvaru všech uváděných odkazů na citace (resp. zdroje), které jsou v textu práce použity a které by měly odpovídat citační normě dle ČSN ISO 690 nebo dle APA.

Překlad abstraktu / anotace / resumé a klíčových slov

Překlad abstraktu / anotace / resumé a klíčových slov

Součástí většiny prací je i anglická verze abstraktu / anotace / resumé a klíčových slov. Přeložíme Vám abstrakt / anotaci / resumé i klíčová slova do anglického, ale i do německého jazyka.

Zpracování teze k obhajobě

Zpracování teze k obhajobě

Součástí obhajoby bakalářské, diplomové či jiné písemné práce může být i zpracovaná teze. Pokud Vám její vypracování a stylizace dělá problém, rádi Vám tezi k obhajobě připravíme.

Korektura bibliografických citací

Korektura bibliografických citací

V závěru písemné práce zaměřujeme pozornost na kontrolu a opravu správného tvaru uváděných bibliografických citací – seznam použitých zdrojů, resp. použité literatury a dalších použitých zdrojů dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA.

Zpracování prezentace k obhajobě

Zpracování prezentace k obhajobě

Součástí Vaší obhajoby závěrečné práce je i její prezentace, kterou Vám připravíme v aplikaci Microsoft PowerPointu.

Další individuální služby

Další individuální služby

V případě, že máte svou práci naformátovanou, avšak si nevíte rady např. s vygenerováním obsahu práce, vygenerováním seznamu obrázků, tabulek a grafů, vygenerováním seznamu příloh apod., můžete využít těchto služeb.

Kontakt

Ing. Lenka Kempová, Ph.D., MBA, LL.M.
Úpadní 762/12
712 00 Ostrava

IČO: 07167661

+420 727 893 520
info@formatovaniakorektury.cz

Obchodní podmínky
Zásady ochrany osobních údajů

Nezávazná poptávka