Formátování a korektury
bakalářské, diplomové a jiné písemné práce

Potřebujete pomoci se závěrečnou úpravou své bakalářské, diplomové, absolventské či jiné písemné práce? Máte dokončený text, ale ještě Vám chybí formátování, korektury a celková závěrečná kontrola? Chcete pomoci s gramatikou a stylistikou textu Vaší práce? Nebo chcete opravit citace v textu či bibliografické citace v seznamu literatury dle normy? Nestíháte překlad abstraktu? 

Obraťte se na nás! Nemusíte ztrácet čas se studiem posledních úprav a formalit, nemusíte perfektně ovládat práci s textovými editory – vše uděláme za Vás. Profesionálně texty formátujeme již řadu let. Díky široké nabídce našich dalších služeb můžeme Vaši závěrečnou práci naformátovat, zkontrolovat a opravit komplexně. 

Formátování
diplomových a bakalářských prací.

Nabízíme formátování, korekturu a úpravu Vaší bakalářské, diplomové, disertační, absolventské či jiné písemné práce. Můžete využít i našich dalších nabízených služeb, jako je jazyková a stylistická korektura, korektura citací v textu práce a korektura bibliografických citací dle citačních norem ČSN 690 nebo dle APA, překlad abstraktu/anotace/klíčových slov, zpracování prezentace k obhajobě, metodická podpora a konzultace apod.

Varianty rychlostí formátování

Nabízíme čtyři varianty rychlosti formátování textů. Stačí si vybrat podle toho, kolik máte času do odevzdání své závěrečné práce.

"Hoří"
zhotoveno do
0
hodin
 
35 Kč
normostrana
Express
zhotoveno do
0
dnů

25 Kč
normostrana
Smart
zhotoveno do
0
dnů

20 Kč
normostrana
Standard
zhotoveno do
0
dnů

15 Kč
normostrana

Co formátujeme?

Zaměřujeme se na formátování všech typů závěrečných prací jako je:

- bakalářská práce,

- diplomová práce,

- disertační práce,

- rigorózní práce,

- absolventská práce,

- MBA práce,

- habilitační práce.

Můžete se na nás však obrátit i v průběhu studia a svěřit nám ke kontrole své semestrální, seminární, postupové a ročníkové práce, případové studie, referáty a eseje.

Proč formátovat?

Při psaní závěrečné práce byste měli klást důraz nejen na obsah a kvalitu po odborné stránce, ale také i na její vzhled, resp. formátování, které bývá často velmi podceňované.

Právě formátování je jedním z nejpodstatnějších faktorů výrazně ovlivňující první a následně i celkový dojem Vaší bakalářské, diplomové, disertační, rigorózní, absolventské či jiné práce.

Profesionální formátování je tak důležitou a neoddělitelnou součástí každé závěrečné práce.

Zaujměte tedy svou závěrečnou prací na první pohled! Závěrečná práce je Vaší vizitkou!

Proč právě my?

Máme rádi dokonalou formální úpravu :-)

Jsme profesionálové a 100% ručíme za Vaši spokojenost, profesionální přístup, rychlost a kvalitu námi odvedené práce.

S formátováním a korekturou závěrečných prací máme dlouholeté zkušenosti - v oboru pracujeme již více než 10 let.

Ke svým klientům přistupujeme vždy individuálně, zodpovědně a profesionálně.

Formátování a korektura Vaší závěrečné práce je u nás zpracována vždy tak, aby odpovídala metodickým pokynům Vaší vysoké školy.

Nabízíme různé varianty rychlostí formátování a korektur, včetně expresního termínu se zpracováním do 12 hodin.

Naše další služby

Formátování textu je pouze jednou z mnoha důležitých úprav každé závěrečné práce. Náš tým Vám nabízí komplexní služby, díky kterým budete moci odevzdat absolutně bezchybnou práci. Tyto služby lze objednat i samostatně bez předchozího formátování.

Korektura bibliografických citací

Korektura bibliografických citací

V závěru písemné práce zaměřujeme pozornost na kontrolu a opravu správného tvaru uváděných bibliografických citací – seznam použitých zdrojů, resp. použité literatury a dalších použitých zdrojů dle citačních norem ČSN ISO 690 nebo dle APA.

Kontrola plagiátů

Kontrola plagiátů

Zdarma k objednávce si u nás můžete nechat zkontrolovat případnou shodu s jinými pracemi. Zpravidla do 24 hodin Vám pak zašleme report o nalezených shodách z databáze závěrečných prací. Musíme však upozornit na skutečnost, že Vaše škola může používat jiné systémy pro kontrolu plagiátů.

Tvorba grafů a tabulek

Tvorba grafů a tabulek

Výstupy z například dotazníkového šetření je potřeba zpracovat a vyhodnotit a následně tyto výstupy zpracovat do grafů či tabulek (možné je i obojí současně). Na základě dodaných podkladů Vám následně vytvoříme grafy či tabulky, které Vám můžeme rovnou vložit i do Vaší práce.

Jazyková, stylistická a typografická korektura

Jazyková, stylistická a typografická korektura

Pozornost zaměřujeme na kontrolu a opravu gramatiky (překlepy, pravopisné hrubky, chybně užité koncovky apod.). Dohlížíme také na správné tvary vlastních a cizích jmen a adres, zkratek, číselných údajů, na špatnou automatickou opravu textu ...

Překlad abstraktu/anotace

Překlad abstraktu/anotace

Součástní většiny prací je i anglická verze abstraktu/anotace a klíčových slov. Přeložíme Vám abstrakt/anotaci i klíčová slova do anglického jazyka. Rozsah běžného abstraktu/anotace je cca 800-1 000 znaků.

Přepis/opis textů

Přepis/opis textů

Nabízíme i přehledné přepsání poznámek z přednášek do elektronické podoby. Přepisujeme ručně napsané, ale i tištěné a strojopisné dokumenty do elektronické podoby (formát .doc, .pdf). Přepisujeme i texty v anglickém jazyce.

Korektura citací v textu práce

Korektura citací v textu práce

Pozornost zaměřujeme pozornost na kontrolu a opravu správného tvaru všech citací, které jsou uváděny v textu práce, a které by měly odpovídat citační normě dle ČSN ISO 690 nebo dle APA.

Zpracování prezentace k obhajobě

Zpracování prezentace k obhajobě

Součástí Vaší obhajoby závěrečné práce je i její prezentace, kterou Vám připravíme v aplikaci Microsoft PowerPoint.

Kontrola naformátované práce

Kontrola naformátované práce

Pokud si nejste jisti, zda máte správně zformátovanou Vaši práci dle metodických požadavků, resp. směrnice školy, tak ji nám stačí zaslat včetně pokynů ze školy. Vše zkontrolujeme a případně upravíme dle požadovaných požadavků.

Kontakt

Ing. Lenka Kempová, Ph.D.

Úpadní 762/12

Nezávazná poptávka