Ceník

 

"Hoří"

do 12 hodin

Express

do 2 dnů

Smart

do 4 dnů

Standard

do 6 dnů

Formátování

35 Kč/NS

25 Kč/NS

20 Kč/NS

15 Kč/NS

Jazyková, stylistická a typografická korektura

50 Kč/NS

40 Kč/NS

35 Kč/NS

30 Kč/NS

Korektura citací v textu práce dle norem ČSN ISO 690, APA

35 Kč/NS

25 Kč/NS

20 Kč/NS

15 Kč/NS

Korektura bibliografických citací dle norem ČSN ISO 690, APA

15 Kč/zdroj

10 Kč/zdroj

8 Kč/zdroj

5 Kč/zdroj

Překlad abstraktu/anotace/resumé a klíčových slov (do 250 slov)

549 Kč

449 Kč

399 Kč

349 Kč

Zpracování prezentace k obhajobě

85–95 Kč/slide

70–80 Kč/slide

60–70 Kč/slide

50–60 Kč/slide

Kontrola naformátované práce

30 Kč/NS

20 Kč/NS

15 Kč/NS

10 Kč/NS

Tvorba grafů, tabulek

30–45 Kč/graf

20–25 Kč/graf

15–20 Kč/graf

10–15 Kč/graf

Kontrola plagiátů

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

Přepis/opis textů

Ručně napsaný text

40 Kč/A4 nebo 30 Kč/A5

Tištěný a strojopisný text

30 Kč/A4 nebo 20 Kč/A5

Metodická podpora a konzultace při psaní bakalářské/diplomové a jiné práce

200 Kč/hod nebo při dlouhodobé spolupráci ZDARMA