Ceník

 

 

"Hoří"
vyhotoveno do 24 hod

Express
vyhotoveno do 2 dnů

Smart
vyhotoveno do 4 dnů

Standard
vyhotoveno do 7 dnů

Formátování 40 Kč/strana 35 Kč/strana 30 Kč/strana 25 Kč/strana
Jazyková, stylistická a typografická korektura 60 Kč/normostrana 55 Kč/normostrana 50 Kč/normostrana 45 Kč/normostrana
Korektura citací v textu práce* (ISO 690, APA) 40 Kč/strana 35 Kč/strana 30 Kč/strana 25 Kč/strana
Korektura bibliografických citací (ISO 690, APA) 30 Kč/zdroj 25 Kč/zdroj 20 Kč/zdroj 15 Kč/zdroj
Křížová kontrola citací v textu a seznamu bibliografických citací** 40 Kč/strana   35 Kč/strana  30 Kč/strana 25 Kč/strana 
Překlad abstraktu/anotace/resumé a klíčových slov 950 Kč 850 Kč 750 Kč 650 Kč
Zpracování prezentace k obhajobě 1 650 Kč 1 550 Kč 1 450 Kč 1 350 Kč
Zpracování proslovu k prezentaci 1 750 Kč 1 650 Kč 1 550 Kč 1 450 Kč
Zpracování teze k obhajobě 1 750 Kč 1 650 Kč 1 550 Kč 1 450 Kč
Další individuální služby*** dle domluvy dle domluvy dle domluvy dle domluvy
Kontrola plagiátů ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Převod dokumentu do PDF či PDF/A ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

* Započítává se počet stran, kde jsou odkazy na citace v textu práce uvedeny (zpravidla se jedná o teoretickou část). V případě odkazů na citace formou poznámek pod čarou pak dle jejich počtu jako korektura bibliografických citací.
** Započítává se počet stran, kde jsou odkazy na citace v textu práce uvedeny (zpravidla se jedná o teoretickou část).
*** Pokud je potřeba např. jen vygenerovat obsah práce, vygenerovat seznam obrázků, tabulek, nastavit číslování stránek od určité strany apod.

 

Ceník je platný od 1. 1. 2023.