Ceník

 

"Hoří"

do 12 hodin

Express

do 2 dnů

Smart

do 4 dnů

Standard

do 6 dnů

Formátování

35 Kč/NS

25 Kč/NS

20 Kč/NS

15 Kč/NS

Jazyková a stylistická korektura

50 Kč/NS

40 Kč/NS

35 Kč/NS

30 Kč/NS

Korektura citací v textu práce dle norem ČSN ISO 690, APA

35 Kč/NS

25 Kč/NS

20 Kč/NS

15 Kč/NS

Korektura bibliografických citací dle norem ČSN ISO 690, APA

14 Kč/zdroj

9 Kč/zdroj

7 Kč/zdroj

5 Kč/zdroj

Překlad abstraktu/anotace/resumé a klíčových slov

(v rozsahu do 250 slov)

549 Kč

449 Kč

399 Kč

349 Kč

Zpracování prezentace k obhajobě

dle náročnosti písemné práce

85–95 Kč/1 slide

dle náročnosti písemné práce

70–80 Kč/1 slide

dle náročnosti písemné práce

60–70 Kč/1 slide

dle náročnosti písemné práce

50–60 Kč/1 slide

Kontrola naformátované práce

30 Kč/NS

20 Kč/NS

15 Kč/NS

10 Kč/NS

Tvorba grafů, tabulek

dle náročnosti grafu či tabulky

30–45 Kč/1 graf

dle náročnosti grafu či tabulky

20–25 Kč/1 graf

dle náročnosti grafu či tabulky

15–20 Kč/1 graf

dle náročnosti grafu či tabulky

10–15 Kč/1 graf

Kontrola plagiátů

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

Přepis/opis textů

Ručně napsaný text

40 Kč/A4 nebo 30 Kč/A5

Tištěný a strojopisný text

30 Kč/A4 nebo 20 Kč/A5

Metodická podpora a konzultace při psaní bakalářské/diplomové a jiné práce

200 Kč/hod nebo při dlouhodobé spolupráci ZDARMA