Ceník

 

"Hoří"

 zhotoveno do 12 hod

Express

 zhotoveno do 2 dnů

Smart

zhotoveno do 4 dnů

Standard

zhotoveno do 6 dnů

Formátování

38 Kč/NS

30 Kč/NS

25 Kč/NS

20 Kč/NS

Jazyková, stylistická a typografická korektura

55 Kč/NS

45 Kč/NS

40 Kč/NS

35 Kč/NS

Korektura citací v textu práce dle ČSN ISO 690, APA

35 Kč/NS

25 Kč/NS

20 Kč/NS

15 Kč/NS

Korektura bibliografických citací dle ČSN ISO 690, APA

15 Kč/zdroj

10 Kč/zdroj

8 Kč/zdroj

5 Kč/zdroj

Překlad abstraktu/anotace/resumé (do 250 slov)

549 Kč

449 Kč

399 Kč

349 Kč

Zpracování prezentace k obhajobě

70 Kč/slide

60 Kč/slide

55 Kč/slide

50 Kč/slide

Kontrola naformátované práce

30 Kč/NS

20 Kč/NS

15 Kč/NS

10 Kč/NS

Tvorba grafů, tabulek

35 Kč/graf/tabulka

25 Kč/graf/tabulka

20 Kč/graf/tabulka

15 Kč/graf/tabulka

Kontrola plagiátů

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

Přepis/opis textů

Ručně napsaný text

40 Kč/A4 nebo 30 Kč/A5

Tištěný a strojopisný text

30 Kč/A4 nebo 20 Kč/A5

Metodická podpora a konzultace

250 Kč/hod nebo při dlouhodobé spolupráci ZDARMA