Rady a návody

Rady a návody

Závěrečné formátování písemné práce (bakalářské, diplomové, disertační, absolventské či jiné práce) vyžaduje jednak zkušenost s prací s příslušným textovým editorem, resp. textovým procesorem, jednak znalost typografických pravidel.

Každá písemná práce se skládá ze dvou základních částí – obsahové a formální. Část obsahová obsahuje informace, kvůli kterým autor práci napsal. Částí formální se pak rozumí úprava obsahové části tak, aby usnadnila čtenáři orientaci v textu. Pro obě části platí pravidla, která autor musí respektovat a dodržovat. Při zpracování textu je důležité věnovat pozornost jak obsahu, tak následné formální úpravě.

Při formátování závěrečných prací je nutné dodržovat metodické pokyny (směrnici) dané konkrétní školou, nicméně se vždy vychází z obecně platných typografických pravidel. Pomůžeme Vám se v nich trochu orientovat a přinášíme Vám návody a tipy, jak na závěrečné formátování písemné práce (platí shodně pro bakalářské, diplomové, disertační, absolventské i rigorózní práce). Ukážeme Vám, na co si dávat pozor, upozorníme na pravidla, která je třeba dodržet, a poradíme, jak formálně zpracovávat jednotlivé části textu.

Náš tip: Pokud chcete mít jistotu, že máte formátování písemné práce opravdu v pořádku a že bude odpovídat požadavkům Vaší školy, objednejte si u nás službu formátování písemné práce. Rádi Vám pomůžeme a Vaši práci naformátujeme za Vás.

Níže uvedené rady a návody je však třeba chápat jen jako obecné. Zásad zpracování různých textů je tolik, že zde není možné uvést veškeré podrobnosti.

Abstrakt bakalářské/diplomové práce

Abstrakt má obdobnou úlohu jako anotace. Ano, i zde se totiž jedná o stručný výtah z např. vědeckého článku, referátu nebo studijní práce. Může to být také i stručný výtah z jakékoliv hloubkové analýzy daného předmětu či disciplíny. Abstrakt bývá součástí bakalářských/diplomových prací a jedná se o stručné shrnutí obsahu práce.

Jak napsat závěr bakalářské/diplomové práce

V bakalářské/diplomové práci je mimo jiné důležité sepsat také kvalitní závěr práce, pomocí kterého všem vysvětlíte, k čemu jste ve své práci dopracovali. Závěr může hrát i klíčovou roli při obhajobě. Závěr by rozhodně neměl být slabý a snadno vyvratitelný. Podíváme se zde na to, jak by měl správný závěr vypadat a čemu se vyvarovat.

Rozdíl mezi anotací a abstraktem

Možná si lámete hlavu s tím, jaký je vlastně rozdíl mezi anotací a abstraktem. Na první pohled se totiž může zdát, že je to v podstatě to samé. V obou případech se jedná o krátký text, který by měl ještě před úvodem krátce nastínit čtenáři danou problematiku. Základní rozdíl je ale ten, že v abstraktu, na rozdíl od anotace, uvádíte i použité metody a výsledky, kterých jste dosáhli. Kdežto anotace má pouze čtenáře uvést do tématu a závěr mu nesdělí předem.

Resumé bakalářské/diplomové práce

Slovo „resumé“ pochází z francouzského jazyka a zpravidla jde o jakési shrnutí práce či publikace. V českém jazyce v resumé znamená shrnutí nejdůležitějších zjištění a závěrů, ke kterým autor při svém zkoumání dospěl či stručný obsah díla. Zpravidla se využívá u bakalářských, diplomových nebo i seminárních prací.