Rozdíl mezi anotací a abstraktem

Možná si lámete hlavu s tím, jaký je vlastně rozdíl mezi anotací a abstraktem. Na první pohled se totiž může zdát, že je to v podstatě to samé. V obou případech se jedná o krátký text, který by měl ještě před úvodem krátce nastínit čtenáři danou problematiku. Základní rozdíl je ale ten, že v abstraktu, na rozdíl od anotace, uvádíte i použité metody a výsledky, kterých jste dosáhli. Kdežto anotace má pouze čtenáře uvést do tématu a závěr mu nesdělí předem.

Náš tip: Anotaci ani abstrakt za Vás nenapíšeme, avšak můžeme Vám pomoci a naformátovat celou bakalářskou/diplomovou práci za Vás.

1. Délka a struktura textu

Rozdíl je i v celkové délce a struktuře textu. Anotace jsou zpravidla textem, který je obsažen v ideálně 6 – 10 řádcích. Také se v tomto případě jedná pouze o jeden odstavec. Abstrakt může být naopak delší a rozčleněný do více odstavců, aby zde byl dostatečný prostor pro důležité informace, které by měl obsahovat.

2. Je lepší zvolit anotaci nebo abstrakt?

Pokud si můžete vybrat, zvolte u bakalářské nebo diplomové práce vždy raději abstrakt. Jeho tvorba je sice náročnější než u anotace, nicméně dokonale nastíní konkrétní problematiku a může ji udělat i více zajímavou. Vznikne tak větší pravděpodobnost, že si čtenář Vaší bakalářskou/diplomovou práci dočte až do konce.

Níže uvádíme možný vzhled anotace a abstraktu:

Anotace 2

 

Abstrakt 2